Sample Image
Została mu odkryta wiedza, którą przeczuwał, odkąd jeno począł myśleć własnemi myślami.
Ukazano mu, że po za światem dotykalnym, ozdobionym górami, kwieciem i miłością, istnieje jeszcze jakiś świat inny, bliżej nieznany a większy i trwalszy.
Dowiedziono mu, że to, na co patrzy, mimo całego piękna swego jest tylko mdłem odbiciem tamtego świata, który jest światem istotnym i nieprzemijającym.
I odkryto mu, że w nim samym jest ów pierwiastek istotny a wieczysty.
Wtedy zdało mu się, że jest jako świątynia, w której zamieszkał tajemniczy bóg.
Pragnął więc, aby nigdy tej świątyni nie skalał, bo tem samem skalałby mieszkające w niej bóstwo.
I poczuł w sobie świętość i namaszczenie.
Ale nie te, które się innym narzucają; jeno te, które odchodzą na miejsce samotne, aby wznieść myśl ponad doczesność w wieczystą krainę mądrości i piękna.
On przecież tyle ziem przewędrował, tyle ludów poznał, tyle uczelni nawiedził!
Przypatrzył się palestyńskim nebi, którzy koczowali śród skał, okryci włosiennicą i brudem, którzy z pustelń swych rzucali wciąż gromy przekleństw na kazirodczy i
bratobójczy świat a świat ten mimo ich gromień wcale się nie zmieniał, jeno onych nebi ubijał kamieniami. Chajrefont przeto nie przejął się naukami owych nebi.
Widział wędrownych guru, którzy z nad brzegów Gangesu zachodzili w głąb Syrji i Libji, cudami swemi odwracając porządek w przyrodzeniu.
Ale gdy odchodzili w inne okolice, znikały razem z nimi owe cuda i nic po nich nie zostawało, prócz gadaniny śród pospólstwa i wątpliwości śród myślicieli.
Chajrefont przeto nie zdumiewał się nad ich władzą.
W świątyni pod Tebami widywał kapłanów Amona, którzy wykreślali na papyrusach pochody wszystkich gwiazd, które to pochody przypominały raczej zataczanie się pijanego człowieka,
chodzącego raz przodem, to znowu tyłem, a niekiedy kręcącego się w okółko.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>