Sample Image
Na wzniesieniu stali kapłani Apolina, kapłanki w szatach białych, archontowie, cała Rada ateńska, wszystkie urzędy.
Na niskim trójnogu spiżowym przed starszym kapłanem płonęły kadzidła a dym biały unosił się w górę słupem wysokim, wyżej przez lekki wiatr dartym na pierze, które znowu
opadało na głowy tłumów, ale nie dolatując nikło w powietrzu.
Za wzniesieniem stały chóry i brzmiała pieśń uroczysta, która szła daleko na morze, mieniące się owemi kolorami krwi i modrości.
Tysiące spojrzeń sięgało daleko w ową mieniącą się przestrzeń wodną, aż na widnokręgu ukazał się okręt, widniejący z początku niby ciemna plama, ale zwolna rosnący,
przybierający kształty wyraźne i barwy wyraźne.
Białe jego żagle były lekko wydęte. Od masztów szły purpurowe liny. Cały przód statku był przybrany wieńcami.
Na wzniesieniu stał w białej szacie kapłan a po lewej i po prawej rzędem siedmiu młodzieńców i siedm dziewic.
Za nimi w głębi ustawiony był cały orszak śpiewaków, wróżów, straży zbrojnej i dostojnych pątników z urzędu.
Wtedy na wybrzeżu, które wyglądało niby wieniec półkolem zatoczony, tak barwny od szat i od tłumów, ucichła pieśń i nastała wielka cisza.
Natomiast w dali na morzu, tam na tym płynącym okręcie ozwał się hymn rozlicznych głosów, uroczysty, niby drugie morze, morze przelewających się tonów.
Każdy znał słowa tego hymnu, każdego one dreszczem wzruszenia radosnego przejmowały.
Każdy, słysząc w dali tę muzykę, powtarzał w du-
szy słowa tego hymnu dziękczynnego, tego hymnu życia, zbawienia.
Trzy rzędy wioseł trącały miarowo ruchliwą przestrzeń wodną. Okręt zbliżał się uroczyście, powoli w powietrzu coraz wyraźniej rozbrzmiewał ów hymn.
..........................
.........................................................
"Na Krecie Minos włada, potężny król.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>